SPONSOR THE FIGHT AGAINST CANCER

Sponsor

Stichting Ride for the Roses is voor hun inkomsten geheel afhankelijk van sponsors en donateurs. Wil je ook onze aankomende evenementen op 23 april sponsoren? Stuur een email naar sponsors@ridefortheroses.org

Donateur

Stichting Ride for the Roses is voor hun inkomsten geheel afhankelijk van donaties. Particulieren, zoals jij en ik, kunnen een machtiging geven voor een standing order, automatische overschrijving aan je eigen bank, om maandelijks een bepaald bedrag over te schrijven naar een van de bankrekeningen van de Stichting Ride for the Roses. Wil je donateur worden? Stuur een email naar contact@rideforthesores.org

Bank informatie

STICHTING RIDE FOR THE ROSES BONAIRE ORCO Bank Account # 760.400.0195 Swiftcode ORBABQBON STICHTING RIDE FOR THE ROSES BONAIRE MCB Account # 411.349.07 Swiftcode MCBKBQBN